Metody zkoušení

Zkoušení ultrazvukem (UT)

Zkoušení radiografické (RT)

Zkoušení magnetickou metodou práškovou (MT)

Zkoušení kapilární metodou (PT)

Zkoušení vizuální (VT) 

Zkoušení netěsností (LT)