Princip metody

Vizuální zkoušení je ve své podstatě zjištění a vyhodnocení povrchových vad lidským okem. Do vizuálního zkoušení se též počítá rozměrová kontrola výrobků, kontrola drsnosti povrchů, kontrola přímosti aj. Vizuální zkouška by měla předcházet jiné NDT zkoušce, jelikož může odhalit vady, které mohou bránit správnému provedení nebo vyhodnocení výsledků jiné metody. Zjištění nepravidelností tedy vad výrobků se provádí posouzením pouhým okem bez pomůcek případně jednoduchými pomůckami to je lupa, zrcádka, měrky apod. nebo pomocí technických zařízení tj. endoskopy, foto nebo video kamery. V obou případech musí být zkoušený povrch dostatečně osvětlený. Spolehlivé provedení vizuální zkoušky je dáno viditelností detailu to je stupněm rozlišitelnosti objektů (zrakový vjem).