Princip metody

Zkoušení ultrazvukem patří mezi základní metody NDT zkoušení materiálu. Řadí se mezi metody objemové, tudíž má schopnost detekovat plošné i objemové vady, nacházející se v celém objemu zkoušeného materiálu. Cílem jejího použití je detekce vnitřních vad, jako jsou různé bubliny, póry, praskliny i vady povrchové, vady plošné tj. trhliny, zdvojeniny, póry a shluky pórů. Umožňuje měření tloušťky materiálu, strukturu, úbytků materiálu vlivem koroze apod. Podstatou ultr. metody je odraz ultrazvukových vln na rozhraní necelistvostí ve zkoušeném materiálu. Nejpoužívanější metoda pro zkoušení materiálu ultrazvukem je metoda odrazová impulzová.