Princip metody

Kapilární metody jsou založeny na využití charakteristických vlastností fázových rozhraní a jevů, označovaných jako kapilární jevy nebo kapilární vlastnosti kapalin. K nejdůležitejším vlastnostem těchto jevů při kapilární zkoušce patří povrchové napětí, krajový úhel, kapilární elevace, kapilární tlak a viskozita. Princip kapilárních metod spočívá ve využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných kapalin, jejich barevnosti nebo fluorescence. Těmito kapalinami se pokrývá zkoušený povrch tak, aby mohl vnikat do necelistvosti. Po odstranění přebytku penetrantu z povrchu a po skončené penetraci vad, vzlíná penetrant zbylý ve vadách na povrchu a za pomoci vývojky, nanesené na povrch, vytváří barevnou nebo fluoreskující indikaci vady.