Princip metody

Princip magnetických práškových metod je založen na zjišťování rozptylového magnetického toku. Pokud se nachází ve zmagnetovaném předmětu povrchová necelistvost kolmá k magnetickým siločarám, magnetické siločáry vystoupí na povrch a pokračují dál. Jemné železné piliny, nanesené na zkoušený povrch, se v místě vady shromážďují a přemostí jej. Důvodem vystoupení magnetického toku nad vadu komunikující s povrchem je to, že vzduch ve vadě má ve srovnání s okolním materiálem nízkou permeabilitu a nemůže siločáry zkoncentrovat v takové míře, jako sousední feromagnetický materiál. Siločáry na zkoušeném povrchu (nad trhlinou) se zakřiví do oblouku a mohou být rozptýlenými železnými pilinami zviditelněny. Částečky železa se přichytí na siločáry magnetického pole a nad trhlinou vytvoří magnetickou indikaci. Zmagnetování zkoušeného předmětu lze provést pólovým nebo proudovým magnetováním. Podle typu detekčního prostředku a způsobu hodnocení vad, rozdělujeme metody barevné a fluorescenční.